Bilpark

  • Vi har pr i dag 1 liten lastebil 7,5 tonn
  • 11 Trekkvogner
  • 1 bil og henger.
Til toppen